Договір публічної оферти

Інтернет-магазин компанії ПП КІПЦ «БРАНДМАУЕР» розташований на доменному імені https://www.brandmauer.org.ua в особі приватного підприємця Яценка Євгена Анатолійовича, який надалі має назву «Продавець», публікує Публічну оферту про продаж Товару дистанційним способом.

1. Визначення термінів

1.1 Цей договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну чинність як договір, підписаний на папері.
1.2 Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.3 Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції зазначені Покупцем з асортименту товарів, що пропонуються до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

2. Загальні положення

2.1 Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину, означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.
2.2 Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни до Оферти без попередження Покупця.
2.3 Продавець надає Покупцю повну та достовірну інформацію про товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності Товару на сайті Інтернет магазину.

3. Вартість товару

3.1 На кожну позицію товару вказано на сайті Інтернет-магазину.
3.2 Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.
3.3 У разі зміни ціни на замовлені товари Продавець зобов’язується протягом 3 робочих днів проінформувати Покупця про зміну ціни товару.
3.4 Зміна Продавцем ціни на сплачений покупцем товару не допускається.
3.5 Продавець зазначає вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.
3.7 Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів.
3.8 Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються засобами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину.

4. Оформлення замовлення

4.1 Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном +380 (63) 796 6644 або через сервіс сайту Інтернет-магазину ПП КІПЦ «БРАНДМАУЕР».
4.2 При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1 прізвище, ім’я Покупця або вказаної ним особи (одержувача)
4.2.2 адресу, за якою слід доставити товар (якщо доставка до адреси Покупця)
4.2.3 адреса електронної пошти
4.2.4 контактний телефон.
4.3 Найменування, кількість, асортимент, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.4 Якщо Продавцю потрібна додаткова інформація, він має право запитати її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем товару.
4.5 При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієй Оферти.
4.6 Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного у п. 4.2. цієй Оферти.
4.7 Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.
4.8 Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації під час оформлення Замовлення.

5. Доставка та передача товару покупцю

5.1 Продавець надає Покупцю послуги з доставки Товару одним із способів, вказаних на сайті Інтернет-магазину.
5.2 Якщо Договір купівлі-продажу товару укладено з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов’язаний у встановлений Договором строк доставити товар до місця, вказаного покупцем.
5.3 Місце доставки Товару Покупець вказує під час оформлення Замовлення на придбання товару.
5.4 Термін доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та строку доставки.
5.5 Доставлений товар передається покупцеві, а за відсутності Покупця – будь-якій особі, яка пред’явила документ, що підтверджує укладення договору або оформлення доставки товару

6. Інші умови

6.1 До відносин між Покупцем та Продавцем застосовується право України.
6.2. У разі виникнення питань та претензій з боку Покупця він має звернутися до Продавця будь-яким доступним способом. Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. За неможливості досягти угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

7. Строк дії договору

7.1 Термін дії оферти необмежений, набирає чинності з дати оплати замовлення та діє до виконання всіх умов.